Prices from Hanoi

Destination Price(VNĐ)
Tp. Ninh Bình 155.000
Hang Múa, Tam Cốc, Tràng An 170.000
Ngã 3 Gián, Thanh Sơn, Duyên Hà 180.000
Ninh Vân, Cầu Vó 180.000
Trường Yên, Tràng An Cổ, Bích Động 190.000
Tràng An River Side, Tam Cốc Lamontage, Your Home 190.000
Tràng An Lacasa, Aravinda Resort, Tam Cốc Garden Resort 190.000
Bái Đính – Tam Cốc Valley, Tam Điệp 200.000
Thung Nhan 210.000
Emeralda Resort, Đầm Vân Long 230.000

Prices to Nội Bài Airport

Departure Point Price per person (VNĐ) The price for 2 people(VNĐ)
Tp. Ninh Bình 370.000 290.000
Hang Múa, Tam Cốc, Tràng An 380.000 310.000
Ngã 3 Gián, Thanh Sơn, Duyên Hà 390.000 320.000
Ninh Vân, Cầu Vó 390.000 320.000
Trường Yên, Tràng An Cổ, Bích Động 400.000 330.000
Tràng An River Side, Tam Cốc Lamontage, Your Home 400.000 330.000
Tràng An Lacasa, Aravinda Resort, Tam Cốc Garden Resort 400.000 330.000
Bái Đính – Tam Cốc Valley, Tam Điệp 410.000 340.000
Thung Nhan 420.000 350.000
Emeralda Resort, Đầm Vân Long 440.000 370.000

Ticket prices from Noi Bai

Destination Price per person (VNĐ) The price for 2 people(VNĐ)
Tp. Ninh Bình 400.000 320.000
Hang Múa, Tam Cốc, Tràng An 410.000 340.000
Ngã 3 Gián, Thanh Sơn, Duyên Hà 420.000 350.000
Ninh Vân, Cầu Vó 420.000 350.000
Trường Yên, Tràng An Cổ, Bích Động 430.000 360.000
Tràng An River Side, Tam Cốc Lamontage, Your Home 430.000 360.000
Tràng An Lacasa, Aravinda Resort, Tam Cốc Garden Resort 430.000 360.000
Bái Đính – Tam Cốc Valley, Tam Điệp 440.000 370.000
Thung Nhan 450.000 380.000
Emeralda Resort, Đầm Vân Long 470.000 400.000

(Pick up at Hanoi with additional charge of 40,000 VND/ticket)

Pick-up and drop-off points in Hanoi.:

  • Noi Bai International Airport
  • 88 Truong Cong Giai, Dich Vong, Cau Giay, Hanoi
  • 30 Dinh Nup, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi
  • 79 Tran Nhan Tong, Nguyen Du, Hai Ba Trung, Hanoi
  • 93 Pho Vong, Dong Tam, Hai Ba Trung, Hanoi
  • No 10 Dong Tau new urban area, Thinh Liet, Hoang Mai, Hanoi

 

You can contact us to rent a contract car via the phone number:

0886.00.3535 / 0978.079.085

Đặt Vé